SIBEX s.r.o.
Gruzínska č. 34
821 05 Bratislava 
tel:  +421 2 43637441
fax: +421 2 43637442  

O spoločnosti

Stavebno-inštalačná spoločnosť SIBEX s.r.o. vznikla ako nová, netransformovaná a samostatná spoločnosť zameraná na realizačnú činnosť v stavebníctve. Zameriavame sa na realizáciu stavebných zámerov, ako súkromných tak aj verejných investorov, či už sa jedná o novú výstavbu, alebo rekonštrukciu stávajúcich budov a stavieb.

Naša firma ponúka nielen stavebné práce, ale aj inštalačné t.j. zdravotechnické inštalácie /kanalizácia, vodovod, zariaďovacie predmety /, ústredné vykurovanie a rozvody plynu.

Návštevnosť