SIBEX s.r.o.
Gruzínska č. 34
821 05 Bratislava 
tel:  +421 2 43637441
fax: +421 2 43637442  

Ponuka

 • novostavby a rekonštrukcie rodinných domov
 • bytové domy
 • polyfunkčné objekty a administratívne priestory
 • výrobné haly a priemyselné stavby
 • rekonštrukcie interiérov
 • spevnené plochy, zámkové dlažby
 • prípojky inžinierskych sietí
 • montáž a dodávka zdravotechniky
 • montáž a dodávka ústredného vykurovania
 • montáž a dodávka plynofikácie
   

Návštevnosť